Jaroslav Vojtek
(1968, Žilina) – režisér, kameraman, scenárista filmu
Absolvent Filmové a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave, obor réžia dokumentárneho filmu.
V roku 1999 režíroval poviedku Rojkovia z celovečerného hraného filmu Šesť statočných.

Réžia dokumentárnych filmov:
Slepá viera (1993) – portrét hrobára oddaného socialistickým ideálom
Keby bol hlas zvonu čarovný (1994) - portrét posledného žijúceho zvonára
Vlasy II (1995) - portrét farára s novými ideálmi, Cena literárneho fondu
Strom (1995) – o človeku a strome, ktorý bol darovaný Vatikánu
Nepozná ona mňa, ani ja ju... (1996) - o nezmieriteľnom vzťahu 2 ľudí aj po 30 rokoch, Prémia ceny Igric za dokumentárny film
Kameň po kameni (1997) - o nadšencovi, ktorý rekonštruuje zrúcaninu hradu a verí v ideály komunizmu
Vtedy na východe (2000) - o dedinke, v ktorej sa zjavovala Panna Mária
Nechcené deti (2001) -cyklus dokumentov o deťoch z detských domovov
Akvárium (2001) - o kosovských utečencoch, žijúcich v športovej hale v Belehrade
Blázonko (2003) - o živote človeka s psychiatrickým a duševným narušením, Prémia ceny Igric
V súčasnej dobe pripravuje ďalší celovečerný dokument Hranica o dedine, ktorá bola rozdelená hranicou.

 


 

Andrej Bán
(1964, Bratislava) – autor námetu filmu
Fotograf a publicista. Publikuje reportáže zo Slovenska a krízových oblastí vo svete (Kosovo, Izrael, Irán, Južná Amerika, atď.) v domácich (Formát, Domino fórum, SME) a zahraničných (Reflex, The Guardian, Libération, TIME, The New Yorker) médiach. člen medzinárodnej poroty Czech Press Photo (2000, 2001, 2002, 2003, 2004), Reportér časopisu Mladé rozlety (1987-1990), fotograf časopisu Plus 7 dní (1990-1991), fotograf v slobodnom povolaní (1991-1992), reportér časopisu Mladý svět (1992-1995), reportér časopisu Reflex (1995-2001 ), Knižný klub INDEX (2001-2003).

Predseda humanitárnej organizácie Človek v ohrození, spoluzakladateľ občianskeho združenia Slovak documentary Photo. V roku 2005 získal ocenenie Krištáľové krídlo za organizáciu humanitárnej pomoci pre Áziu po vlnách tsunami..

Spoluautor dokumentárnych filmov – námet a scenár:
Krátka pamäť (1993), réžia: Dušan Trančík
Tisovy stíny (1996), réžia: Dušan Trančík
Duše (1999), réžia: Marko Škop
Akvárium (2001), réžia: Jaro Vojtek

 


 

Marek Leščák
(1971, Bratislava) –scenárista filmu
Absolvent odboru Dramaturgia a scenáristika na VŠMU Bratislave. Od roku 2001 pedagóg na FTF VŠMU v Bratislave.

Scenáre hraných filmov:
Záhrada (1995) – (spolu s Martinom Šulíkom a Ondrejom Šulajom), cena Český lev 1995 za najlepší scenár, film získal v zahraničí viacero ocenení
Orbis pictus (1997) -(spolu s Martinom Šulíkom a Ondrejom Šulajom) – Cena poroty na MFF Mannheim 1997 a Cenu slovenskej film. kritiky za hraný film
Praha očima (1998) - epizóda Obrázky z výletu v poviedkovom filme (spolu s Martinom Šulíkom a Ondrejom Šulajom)
Slnečný štát (2005) - (spolu s Martinom Šulíkom), film získal Hlavnú cenu Zlatý Ledňáček na bilančnej prehliadke českých filmov Finále Plzeň 2005

Scenáre dokumentárnych filmov:
Vtedy na východe (2002) – (spolu s Jarom Vojtekom) - o zázraku ktorý rozdelil východoslovenskú obec Litmanová
Hranica - v realizácii, film o dedine, ktorú násilne rozdelila hranica

Dramaturgia:
Nechcené deti (2001) - cyklus dokumentov o deťoch z detských domovov

 


 

Maroš Šlapeta
(1972, Bratislava) – strihač filmu
Absolvent odboru strihová skladba na VŠMU v Bratislave v roku 2004.

Quartétto (2001) - strih celovečerného hraného filmu, réžia Laura Siváková
Cez prah (2001) - strih krátkeho hraného filmu, réžia Róbert Šveda,
Spáč (2001) - 16mm krátky hraný film; scenár, réžia, strih)
Akvárium (2001) - strih dokumentárneho filmu; réžia Jaro Vojtek
Nechcené deti (2001)- strih cyklu dokumentárnych filmov
Zmenšenina (2002)- 35mm krátky hraný film; scenár, réžia, strih
Tolerancia cudzie slovo? (2002) - strih dokumentárnych filmov, réžia Jozef Banyák, Tomáš Kaminský
Občan a demokracia: Sloboda prejavu (2002) - strih série dokumentárnych filmov; réžia Róbert Šveda
Blázonko (2003) -strih dokumentárneho filmu; réžia Jaro Vojtek
Hlad (2003) -krátky hraný film; scenár, réžia
Ilja (2003) - strih dokumentárneho filmu; réžia Ivan Ostrochovský)
Cesty do stanice (2004) - strih dokumentárneho filmu; réžia Róbert Šveda)
Menšie zlo (2004) - strih dokumentárneho filmu; réžia Ivan Ostrochovský)
Banská Štiavnica (2004) -strih dokumentárneho filmu; réžia Jaro Vojtek)
Hranica - v realizácii strih dokumentárneho filmu; réžia Jaro Vojtek